Hướng dẫn


VIDEO HƯỚNG DẪN CHI TIẾT NHẬP HÀNG

VIDEO HƯỚNG DẪN CHI TIẾT NHẬP HÀNG

VIDEO HƯỚNG DẪN CHI TIẾT NHẬP HÀNG TRÊN WEBSITE TPK EXPRESS. Hotline: 0963647269 - 0355721516 Mọi thông tin chi tiết ...

Hướng dẫn cài đặt công cụ TPK EXPRESS

Hướng dẫn cài đặt công cụ TPK EXPRESS

Công cụ Đặt hàng TPK EXPRESS sẽ giúp bạn lên đơn hàng ngay khi đang duyệt sản phẩm trên giao diện của Taobao, Tmall hay ...

Hướng dẫn tạo đơn hàng thông qua công cụ đặt hàng

Hướng dẫn tạo đơn hàng thông qua công cụ đặt hàng

Thông qua sự hỗ trợ của công cụ đặt hàng, khách hàng có thể dễ dàng trực tiếp lên đơn hàng, quản lý đơn hàng.

Nạp tiền

Nạp tiền

Nạp tiền là hính thức khách hàng nạp tiền vào tài khoản trên hệ thống của TPK EXPRESS để thanh toán các đơn hàng, khách ...

Cách đăng kí tài khoản

Cách đăng kí tài khoản

Để có thể sử dụng được các dịch vụ của TPK EXPRESS, khách hàng phải đăng ký tài khoản trên hệ thống của chúng tôi.