DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN BẮC- NAM


Quý Khách vui lòng cung cấp những thông tin về lô hàng để  TPK tư vấn và báo giá cho Quý Khách Hàng,  như sau : 

1. Tên Hàng và Hình ảnh hàng

2. Khối Lượng, thể tính hàng

2. Địa điểm gửi hàng

3. Địa điểm nhận hàng