LƯU Ý


CHÚ Ý KHI KÝ GỬI HÀNG

CHÚ Ý KHI KÝ GỬI HÀNG

1. Tài khoản thanh toán hộ có thể sẽ thay đổi theo ngày 2. Tên Đăng Nhập của bạn chính là Mã Khách Hàng 3. Tính tiền ...

Hướng dẫn cài đặt công cụ TPK EXPRESS

Hướng dẫn cài đặt công cụ TPK EXPRESS

Công cụ Đặt hàng TPK EXPRESS sẽ giúp bạn lên đơn hàng ngay khi đang duyệt sản phẩm trên giao diện của Taobao, Tmall hay ...

Hướng dẫn tạo đơn hàng thông qua công cụ đặt hàng

Hướng dẫn tạo đơn hàng thông qua công cụ đặt hàng

Thông qua sự hỗ trợ của công cụ đặt hàng, khách hàng có thể dễ dàng trực tiếp lên đơn hàng, quản lý đơn hàng.

Nạp tiền

Nạp tiền

Nạp tiền là hính thức khách hàng nạp tiền vào tài khoản trên hệ thống của TPK EXPRESS để thanh toán các đơn hàng, khách ...

Cách đăng kí tài khoản

Cách đăng kí tài khoản

Để có thể sử dụng được các dịch vụ của TPK EXPRESS, khách hàng phải đăng ký tài khoản trên hệ thống của chúng tôi.